top of page

S Y N D R O M   B O L E S T I V É H O   P O D B Ř I Š N Í K U

Co je to Syndrom bolestivého podbřišníku (GPS) a jaké jsou projevy tohoto onemocnění:

 • Girth pain syndrom (dále jen GPS), je u nás velmi málo známý problém způsobený dlouhodobým používáním nevhodného podbřišníku nebo sedla.

 • Vede k přetížení svalů a fascií v oblasti prsní svaloviny, žeber, ramene, lokte a ke kloubním blokádám v oblasti hrudní páteře a žeberního koše.

 • Výsledkem je zvýšená citlivost a bolest koně v oblasti hrudního koše, problémy s pohybem a sedláním.

 • Při dlouhodobém neřešení dochází k atrofii (úbytku) svaloviny v oblasti těsně za loktem a v okolí.

 • Jelikož je toto onemocnění v České republice málo známé, je tento problém majiteli i veterináři často přehlížen.

 • Často dochází k záměně za problém s žaludečními vředy, jelikož i u vředů se objevuje zvýšená citlivost v dané oblasti.

 

​Symptomy:

 • Mohou být různé, od mírných až po velmi závažné.

 • Koně většinou špatně reagují na dotahování podbřišníku. Majitelé často toto chování přechází se slovy ´´tohle dělal vždycky´´.

 • Velmi často se setkávám se změnou výrazu koně (přivření očí, sklopení uší, kousání, vrzání aj.) při použití podbřišníku a jeho dotažení.

 • Nafukování koně při dotahování, ve snaze ochránit žebra, může být příznakem bolesti.

 • Zvýšená tenze a citlivost v oblasti za loktem.

 • Chrochtání a bručení při dotahování/ ježdění.

 • Kopání zadníma nohama při snaze zbavit se tlaku na bolestivé místo.

 • ´´Šklebení´´ se a vzteklé švihání ocasem při ježdění.

 • Neochota jít dopředu především na začátku práce (10-20min), než dojde k zahřátí svalů a ústupu bolesti.

 • Často se objevuje kulhání, zkrácený krok předních končetin a ztuhlost. Proto může být problém zaměněn i za jiný – ortopedický problém, jako je např. podotrochlóza (i pro ni je typický zkrácený chod předními končetinami, ztuhlost, kulhání a neochota jít dopředu. V případě GPS tyto příznaky většinou vymizí po zhruba 15min. práce

 • V extrémních případech se kůň pokouší lehnout.

Jak mohu zjistit, zda GPS netrpí můj kůň?:

 • Zkuste se dotknout koně v oblasti za loktem tam, kde leží normálně podbřišník. Koně jsou často lechtivý a většina proto na tuto oblast reaguje záškuby. Hleďte koně v daném místě opakovaně. Vymizely příznaky zvýšené citlivosti (záškuby, šklebení se, klopení uší, negativní chování)? Pokud příznaky přetrvávají, může váš kůň trpět syndromem bolestivého podbřišníku – vyhledejte zkušeného veterinárního chiropraktika.

 • Palpace (vyšetření pohmatem) svalů v této oblasti vyvolává bolest.

 • Veterinář - chiropraktik by měl být schopný stanovit definitivní diagnózu a zvolit vhodný léčebný plán.

 • V léčbě je nejúčinnější kombinace metod veterinární chiropraxe a myofasciálního uvolnění podkožních fascií.

 • Veterinární chiropraxe je velmi nápomocná díky použití tzv. high velocity, low amplitude thrust (= rychlý a velice přesný hmat ve směru blokády, vedoucí k okamžitému uvolnění) na specifické kontaktní body. Dochází k obnovení biomechaniky a pohybové dysfunkce. Zlepšuje se mobilita a redukuje přítomný zánět a bolest. Chiropraxe je také velmi nápomocná především pro mobilizaci vrchní části hrudní páteře a žeber, které úzce souvisí s tímto problémem.

 • Myofasciální uvolnění vede k redukci symptomů a uvolnění tenze ve svalech a přidružených fasciích. Fascie je povázka pokrývající veškeré svalstvo a orgány v těle. Při dlouhodobém neřešeném problému dochází k jejímu stažení v místě zvýšené tenze – mluvíme o schopnosti ´´pamatovat si´´. V případě, že nedojde k jejímu uvolnění, mají problémy ve svalech tendenci se neustále vracet (svraštělá povázka zamezuje správnému krvení a pohybu svalových vláken).

Jak mohu svému koni pomoci:

 • Korektní sedlo

 • Pomalé dotahování podbřišníku

 • Jemné a správné protahování předních nohou

 • Lonž nebo lehká procházka před nasedláním

 • Použití cvičení pro aktivaci core centra a stability koně

 • Vhodný podbřišník pro daného koně (individuální záležitost)

 • Kontrola chiropraktikem

bottom of page