top of page

F A S C I E   A   P R O B L É M Y   S P O J E N É   S   J E J Í M 
Z T U H N U T Í M

Co je to Fascie a jaké jsou projevy při jejím ztuhnutí:

 • Řešíte u svého koně zkrácený krok zadní nebo přední končetinou a RTG/USG diagnostika nic neodhalila? High/low heel syndrom na předních končetinách (jedno kopyto špalkovité, druhé plošší) a s tím související odlišně postavené lopatky? Tahá Vám kůň více do jedné otěže či Vám neustále vypadává jedním ramenem ven z kruhu a není schopen se kolem něj korektně ohnout? A co velmi citlivé a na pohmat bolestivé zádové svaly nereagující na péči maséra ani jiného fyzioterapeuta?

 •  Pokud jste alespoň na jednu z těchto otázek odpověděli kladně, je možné, že má Váš kůň problém s povázkou (fascií).

 • Výše zmíněné symptomy představují jen hrstku problémů, které často indikují hlubší problém v některé z fasciálních linií, které koňským tělem procházejí.

 • Fascie neboli povázka je velmi důležitá a za normálních okolností pružná struktura pokrývající koňské svaly, kosti i orgány. Umožňuje jejich vzájemný pohyb, umožňuje roztažení svalů při práci i činnost orgánů.  Přestože je velmi pružná, chová se při působení velkých sil (pád, úraz) přesně opačně - jako stabilizační bandáž chrání svým smrštěním poškození struktur, které pokrývá. 

 • Důležitým anatomickým faktem je skutečnost, že povázka je ve svém průběhu jednotná, nikde nepřerušená. Pokud byste se ji pokusily z těla vypreparovat, dostanete jeden celek. 

 • Problémy v povázce vedou k omezení její pružnosti, přizpůsobivosti a k rozsáhlým kompenzačním mechanismům.

 • Nejviditelnějším projevem poranění fascie je samozřejmě jizva. Nicméně ne všechny jizvy se nachází na povrchu koňského těla, a proto o nich také často nevíme. Jizvy v povázce, nebo jen její ztuhnutí se může nacházet kdekoliv v koňském těle a může narušovat jak funkci pohybového aparátu, tak funkci orgánů vč. bránice.

 • Vzhledem k faktu, že je fascie ve svém průběhu nepřerušená, může její ztuhnutí v jednom místě vést k problémům na opačném konci těla. 

 • Její uvolnění je někdy výzva, a je zapotřebí kombinace více metod uvolnění - chiropraxe zde řeší vzniklé kloubní blokády a uvolnění svalů, myofasciálními technikami je pak možné ztuhlou povázku postupně rozvolnit. Práce s fascií je však velmi komplikovaná a je potřeba dostatečný čas a jemnost. Skutečné Myofasciální metody jsou postaveny na velmi jemné manipulaci, jelikož díky své schopnosti smrštění a ochrany tkání při působení větších sil, reaguje na nedostatečně citlivou manipulaci naopak stáhnutím a k jejímu uvolnění nedojde. K uvolnění lze použít také např.  akupunkturní jehly, které se aplikují do specifických míst, jejíchž stimulací dochází k uvolnění v průběhu celé linie. Tato technika je velmi účinná, ale vyžaduje značné zkušenosti s průběhem fasciálních drah a aplikací jehel.

 

​Symptomy:

 • Zkrácený chod přední nebo zadní končetinou

 • Neochota k ohnutí na jednu stranu

 • Na omak velmi citlivé a ztuhlé zádové svaly

 • Problémy při lonžování/ježdění na kruhu: do jedné strany problém s ohnutím, zmenšování kruhu a snaha koně vytáčet hlavu ven, do druhé strany naopak "vypadávání" vnějším ramenem ven z kruhu, a tendence kruh zvětšovat 

 • Nepravidelný cval do jedné strany

 • Zhoršení problémů pod sedlem

 • Falešné ohýbání v krku (nosem vzhůru)

 • Problémy s dýcháním ve cvalu

 • Zadní nebo přední končetiny podkročené pod tělo

 • V klusu na kruhu, mírné kulhání na vnější končetinu ve fázi protrakce

 • Při úpravě kopyt a zvednutí přední nohy automatické odlehčení diagonální zadní končetiny

 • ....

Jak mohu zjistit, zda má můj kůň problém s povázkou?:

 • Vezměte si do ruky pamlsek a veďte hlavu koně za pamlskem do stran směrem k žebrům. Hlava by měla být v úrovni mezi ramenním kloubem a kohoutkem. Kůň by měl stát rovně na všech 4 končetinách, žádná by neměla být předkročená ani zakročená. Posuďte, zda ohnutí Vašeho koně je na obě strany symetrické, zda si kůň nepomáhá a nevytáčí nos vzhůru místo toho, aby se korektně ohnul. 

 • Vytáhněte koni přední nohu dopředu, jako při protahování. Totéž udělejte s druhou přední končetinou. Vytáhne obě končetiny stejně vysoko/daleko? Proces zopakujte se zadními končetinami.

 • Znáte trik s podrbáním na koňském zadku, kdy se celý kůň jakoby vyhrbí? Přibližně dlaň od kořene ocasu je na koňské zádi bod, který je značně citlivý na tlak. Utvořte si z prstů drbátko a zkuste koně podrbat nejdříve na jedné a poté na druhé půlce zadku. Vyklenul a ohnul se Váš kůň do obou stran stejně? Švihání vztekle ocasem, uhýbání od tlaku pryč, nebo naopak nulová reakce na tlak značí problém. Za žádných okolností nepoužívejte k vyvolání reakce kopyťák, propisku ani jiné ostré náčiní!!! 

 • Jemně projíždějte polštářky Vašich prstů podél zádových svalů směrem od kohoutku až na úroveň kyčelního hrbolu, zhruba 4 prsty od páteře. Začněte velmi jemným až nepatrným tlakem a postupně tlak přidávejte. Proveďte po obou stranách páteře. Reaguje Váš kůň už při lehkém tlaku na svaly? Reaguje v určitém místě? Za žádných okolností, nejezděte po svalovině nehty, tužkou, propiskou, vrškem od jehly, nebo jiným náčiním.  Používejte pouze polštářky Vašich prstů.

Jak mohu svému koni pomoci:

 • Fascii bohužel nelze nijak rozcvičit běžným protahovacím cvičením tak, jako to je možné např. u ztuhlého svalu.

 • Všeobecně pomáhá dostatečný pohyb před začátkem práce. Ideálně se proto se svým koněm před prací projděte, nebo jej nechejte zaklusat chvíli na lonži.

 • Pokud však chcete problém skutečně vyřešit, neváhejte mě oslovit. Vedle chiropraktických technik se zabývám řešením problémů s povázkami, aplikací akupunkturních jehel a funkční mobilizací páteře. Věřím, že najdeme vhodné řešení problému i pro Vašeho koňského parťáka.  

Pro objednání vyšetření mě kontaktujte ZDE

bottom of page